[js]30个非常流行的jQuery提示信息插件

  在网站的设计中,提示信息是非常细微的功能,但是起着非常重要的作用。如果你的网站中提示信息做的比较好,会给浏览者留下非常深刻的印象,同时也会起到非常好的网站宣传效果,下面介绍了30个比较流行提示信息插件jQuery Tooltip Plugin,希望对大家有帮助。

  每个插件都配有比较直观的截图,也就不做详细地介绍了,如果大家喜欢某一个插件,点击超链接,自己学习如何使用吧。

1. Dynamic tooltip

jzcoder的PHP学习笔记

2. Popup Bubble

jzcoder的PHP学习笔记

3. jQuery Horizontal Tooltips Menu Tutorials

jzcoder的PHP学习笔记

4. Prototip

jzcoder的PHP学习笔记

5. Coda Popup Bubble

jzcoder的PHP学习笔记

6. Awesomeness

jzcoder的PHP学习笔记

7. TipTip

jzcoder的PHP学习笔记

8. (mb)Tooltip

jzcoder的PHP学习笔记

9. vTip

jzcoder的PHP学习笔记

10. jGrowl

jzcoder的PHP学习笔记

11. jQuery Ajax Tooltip

jzcoder的PHP学习笔记

12. Digg-style post sharing tool with jQuery

jzcoder的PHP学习笔记

13. Input Floating Hint Box

jzcoder的PHP学习笔记

14. Simpletip

jzcoder的PHP学习笔记

15. qTip

jzcoder的PHP学习笔记

16. Orbital Tooltip

jzcoder的PHP学习笔记

17. Inline HTML Tooltip

jzcoder的PHP学习笔记

18. tipsy

jzcoder的PHP学习笔记

19. Easiest jQuery Tooltip Ever

jzcoder的PHP学习笔记

20. BsTip

jzcoder的PHP学习笔记

21. EZPZ Tooltip

jzcoder的PHP学习笔记

22. BeautyTips

jzcoder的PHP学习笔记

23. Tooltip

jzcoder的PHP学习笔记

24. clueTip

jzcoder的PHP学习笔记

25. Creating A Simple Tooltip Using jQuery and CSS

jzcoder的PHP学习笔记

26. BetterTip

jzcoder的PHP学习笔记

27. jTip

jzcoder的PHP学习笔记

28. jqTooltip

jzcoder的PHP学习笔记

29. Pop!

jzcoder的PHP学习笔记

30. Create a Simple CSS + Javascript Tooltip with jQuery

jzcoder的PHP学习笔记

相关文档:10个超实用的jQuery插件资源

分享到:更多 ()

抢沙发

评论前必须登录!